Welcome to My Blog!

This is Boxer Template Demo Site
Follow Me

马华还剩下些什么?By  ZYH     Wednesday, April 23, 2008     
本文刊登在2008年第3期《火箭报》(大选珍藏版)民主社会里,朝野政党都必定以自己的意识形态和政见来争取人民的支持,就好象美国民主党所追求的进步主义,共和党所坚持的保守主义。在马来西亚,从早期左倾的社阵到今天崇尚民主社会主义的行动党,各政党都有本身的一套意识形态,并衍生出政策的拟定及实行。

但今届大选惨败的马华公会一直以来都没有自己的意识形态、理念甚至是政见来向人民交待(阐明)。马华常年附庸在种族主义政党巫统下,它自然而然把自己的意识形态调整成“一切都从种族开始”。

从报纸广告的“巩固在朝力量,华社前途无量”就发现马华从50年前就开始沿用的“有人在朝好办事”的“意识形态”至今依然成为他们打选战的主轴,意思就是说:“如果你是华人,就支持我们这班在政府的华人,以方便争取权益”。

此论述在本届大选被推翻,因为过去3届大选,华社都给予马华强力支持,但马华依然没有办法提升权益,以致这届大选华人唾弃马华。印裔族群也一样,过去50年来全力支持国大党,但还是被边缘化,被逼上街游行争取权益。因此马华应该认清,权力的腐蚀及巫统的政治霸权让马华就算赢完全部议席,华社权益还是不会提升的。

对于世界一股又一股追求民主人权的浪潮,马华还是认为一切华裔力量集中在“朝”就是万事足,不需要理会什么民主人权。公民社会所要求的地方议会选举,它不理;人民高喊废除内安法令及大专法令,它不理,因为这些人民的诉求都是跨族群的,根本不在马华本身应该“捍卫”的范围内。

殊不知,华裔生长在这个土地上不只要族群权益获得平等,也一样要求着政府归还人民被剥削的基本权利。马华不断逃离政治,既不能争取族群平等,也不能捍卫人民所追求的普世价值,理所当然被人民唾弃。

而今让马华尴尬的是,它已经在5州沦为在野党,连以前的万灵丹“有人在朝好办事”都不能再用了,到底在野的马华要走什么路线?争取民主人权?街头示威?但马华从前最讨厌这些,现在要它上街高喊“废除内安法令”岂不是有些许为难?如果这些也不要做,那马华还剩下些什么?这真是一个难题。

About ZYH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas euismod diam at commodo sagittis. Nam id molestie velit. Nunc id nisl tristique, dapibus tellus quis, dictum metus. Pellentesque id imperdiet est.

No comments:


Contact Form

Name

Email *

Message *

Translate

ads