Welcome to My Blog!

This is Boxer Template Demo Site
Follow Me

最凶狠的纳吉By  ZYH     Saturday, May 23, 2009     
警察今天竟然直接闯入行动党的总部,搬走行动党文宣设计大师隆汉的电脑。
他们到底犯了什么罪? 要警方这样严密的调查?何况,你们连搜查令都没有!

我们为什么不能攻击你的“一个马来西亚”口号?如果你真的认为你的“一个马来西亚”那么好的话,怕什么人攻击你?

我们发传单指507是最黑色的一天,有什么问题?如果你认为我们说的不对不就利用你的媒体为你涂脂抹粉啦,为什么要抓掉我的战友们?

纳吉,你根本就是魔鬼的化身。阿都拉主政的年代,集会示威,警方都会给点缓冲时间,至少阿都拉也没有叫警方闯入政党的总部搬走电脑。

你是最凶狠的。

你现在想利用一些看似开放的经济政策来挽回人民的心,但是我告诉你,人民跟以前不同了,我们不再是着重经济发展的公民而已,我们要的是我们自身的权利。你也要知道,也只有人民的权利获得保障,经济发展才能够更加健全。

308给你的教训似乎还不足够,我们期待下一次的大选。

纳吉,你用警察招呼我们,我们用选票给你好看!

About ZYH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas euismod diam at commodo sagittis. Nam id molestie velit. Nunc id nisl tristique, dapibus tellus quis, dictum metus. Pellentesque id imperdiet est.

2 comments:

boonkwang said...

纳吉:选票?小事!区区一个选委会……

chenTO said...

naji...chilaka...
let anwar be a next PM


Contact Form

Name

Email *

Message *

Translate

ads