Welcome to My Blog!

This is Boxer Template Demo Site
Follow Me

民联需赶紧拉回印裔选票By  ZYH     Wednesday, March 10, 2010     

308大选刚刚迈入两周年,记忆犹新的人民肯定记得两年前公正党、行动党和回教党如何在西马一代狂风扫落叶,夺下5州政权。308选前的民联政治讲座,Makkal Sakthi (人民力量)的口号响彻云霄。

根据选后分析,308政治海啸之所以会爆发,其中长期被认为是巫统铁票的马来选票转向了5%,华裔选票转向了59%,而印裔选票竟然的转向竟然高达70%

很多人会问,为什么印度人选票影响力这么大?印度人的人口不是很少吗?这样的看法是一叶障目,不见泰山。虽然印度人人口只占全国人口的7%,但是却占有大概11%的选民比例,就如华人人口只占全国人口比例的26%,但是选民比例却占有整33%。原因在于许多马来年轻人还未登记为选民,所以马来西亚的选民比例是马来选民55%,非马来选民45%

308大选竞选期间,反对党的马来选票一直是处在“小输”的状况,然而华裔选票却一开始就远远跑开对手了,在如此胶着的时刻,印裔选票的重要性就浮现出来了。所以,若从数字上来分析,印裔选票的高度转向直接促成了政治海啸的发生,导致许多混合选区被反对党攻下,尤其是让公正党和行动党更是从中获利最多。

308大选中,民联夺下的槟城、霹雳和雪兰莪州属就是拥有大量印裔选民的选区,而民联大部分都攻下了,其中包括了槟城的巴都交湾、高渊;霹雳的和丰、木威、安顺;雪兰莪的士拉央、巴生、蒲种、瓜拉雪兰莪、乌鲁雪兰莪;森美兰的芙蓉、亚沙;吉隆坡的巴都及班台谷等。

除了这些国会选区,许多州选区也因为印裔选民的反风而被民联攻下,所以才会出现州属变天的情况。星星之火,可以燎原,印裔对国阵政府的不满,完完全全发泄在选票上,帮助民联掀起政治海啸。

印裔选票成为“造王者”,07年突然崛起的兴权会功不可没,兴权会曾经在308大选前多次巡回全国的印度人聚集地发表演说,直接动摇了国大党的基本盘,几名领袖如乌达亚古达玛吉甘纳巴迪劳更是成为印裔社群新的精神领袖,让印裔冲破“三美威鲁就是神”的刻板印象,投票前,兴权会诉诸5名领袖被内安法令逮捕的悲情,登高一呼,呼吁把票全力投给在野党,否决国阵2/3议会霸权就这样水到渠成。

然而,在308大选后,印裔选票是否继续支持民联却产生了无数个未知数。大选后,由于重要领袖还在牢狱,无法再有效动员兴权会。加上纳吉上任后,频频向兴权会示好,除了分批释放内安法令扣留下的兴权会领袖,更分化出一个“人民力量”党,他也频频走向印裔社群,出席大宝森节活动,让许多印裔选民对他留下好印象,根据去年九月的民调显示,印裔是最支持纳吉的领导。

民联的马来选票一直处于相对弱势的情况,如果就连印裔选票也无法保得住,民联只靠华裔选票的支持是不足够的,由此看来,民联必须调整战略,更积极面向印裔社会,在州政权所拥有的有限资源下,全面地保障印裔社会的权益,以免308大选意外获得的“人民力量”在下届大选付诸东流,到时不只是印裔社会吃亏,更是全体人民的损失,因为没有了印裔选票,就肯定不能再否决国阵2/3的多数议席,更遑论保住五州政权。

About ZYH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas euismod diam at commodo sagittis. Nam id molestie velit. Nunc id nisl tristique, dapibus tellus quis, dictum metus. Pellentesque id imperdiet est.

No comments:


Contact Form

Name

Email *

Message *

Translate

ads